Noorderstaete Rentmeesters
Home
persoonlijk maatwerk in beheer en bezit

Noorderstaete rentmeesters in Assen, Zwolle en Arnhem is een middelgroot flexibel en onafhankelijk rentmeesterkantoor met raadgevende adviseurs, rentmeesters en taxateurs. Vanuit onze identiteit en betrokkenheid bij de wereld om ons heen geven wij invulling aan ‘goed rentmeesterschap’. Wij werken voor particuliere grondeigenaren, overheden, semi-overheden, (nuts)bedrijven en non profit-organisaties in geheel Nederland.

 

Noorderstaete rentmeesters is volop aanwezig in het landelijk gebied en in de overgang naar het stedelijk gebied. Als sparringpartner en adviseur staan wij voor dienstverlening op maat. Ook voor project- en procesmanagement hebben wij de deskundigheid en middelen in huis. Wij kunnen u vanuit ons vakgebied de volgende specialismen aanbieden:

 

Beheer
Grondzaken
Project-& procesmanagement
Consultancy
Digistaete vastgoedlink

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) is een belangrijk aandachtspunt binnen ons bedrijf. Wij maken bewuste keuzes waar het gaat om de balans tussen People, Planet en Profit. MVO is verankerd in onze bedrijfsprocessen. Het is bovendien vanuit deze grondgedachte dat we initiatieven hebben ontwikkeld zoals de Stichting Dutch Millennium Foundation. Goed rentmeesterschap en de drie bekende P’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zowel waar het de betrokkenheid bij onze relaties als bij onze omgeving - dichtbij én ver weg - betreft.

 

Goed rentmeesterschap:
Dé balans tussen People, Planet en Profit. Een zinvolle uitdaging!