De stadserven
De Stadserven
persoonlijk maatwerk in beheer en bezit

In 1363 verwierf de gemeente Kampen "het eeuwig recht van op- en aanwas" van alle zandplaten en gorzen die in de monding van de IJssel zouden opkomen. In de loop der eeuwen zorgde aanwas voor grote uitbreiding van het Kampereiland, zodat aan het einde van de 20ste eeuw de oppervlakte van de Kampereilanden twee tot driemaal zo groot is geworden.

Vanaf 1 januari 2003 verzorgt Noorderstaete rentmeesters voor de Stadserven (Kampereiland Vastgoed NV met de gemeente Kampen als enig aandeelhouder) de directie en het beheer van dit circa 5.000 hectare grote gebied inclusief alle 110 boerderijen, overige woningen, recreatiebedrijven en opstallen. Het betreft een nagenoeg aaneengesloten gebied met voornamelijk melkveehouderijbedrijven gelegen in de IJsseldelta. Het beheer betreft voorts het bijhouden van een geautomatiseerde contractadministratie inclusief een GIS-applicatie en het voeren van de financiele boekhouding.

Daarnaast zijn wij als initiator en projectleider betrokken bij het project
de Weidse Waarden, een gebiedsontwikkelingsproject waar duurzame landbouw, verbreding en verdieping in het nationaal landschap IJsseldelta centraal staan.