link
Vooraankondiging verkoop zestal reeds ingerichte natuurterreinen
18 Juli 2018
Voor onze opdrachtgever het Waterschap Vallei en Veluwe bieden wij binnenkort bij inschrijving te koop aan een zestal reeds ingerichte natuurterreinen met een gezamenlijke grootte van 52.31.74 hectare. 

Deze natuurterreinen vormen samen de landschapszone van het project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De verkoop beoogt de percelen over te dragen aan een eindbeheerder.
Object 1 Heerde M 1846 geheel, 14.53.94 ha. Heerde M 220 geheel, 0.00.26 ha, samen groot 14.54.20 ha
Object 2 Heerde M 1838 geheel, 07.43.38 ha, Heerde M 1841 geheel,0.59.35 ha, samen groot 8.02.73 ha
Object 3 Heerde N 1845 geheel. 07.76.88 ha, Heerde N 2016 geheel,0.03.15 ha, samen groot 7.80.03 ha
Object 4 Heerde P 2015 geheel, 04.77.05 ha
Object 5 Heerde P 2012 geheel, 09.26.63 ha
Object 6 Heerde P 2014 geheel, 07.89.36 ha

Hier kunt u een video bekijken van de percelen.

De inschrijver dient aan te kunnen tonen dat hij aantoonbaar ervaring heeft met het natuurbeheer conform het natuurbeheerplan van de Provincie Gelderland. De aantoonbare ervaring moet blijken uit:
  • een (voorlopige) individuele certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer;
  • de aansluiting bij een collectief, die een groepscertificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer heeft.
Bij het inschrijfformulier moet een bewijs van de certificering worden gevoegd, alsmede een bewijs van aansluiting als de inschrijver gebruik maakt van een groepscertificering.
 
Inschrijven is mogelijk op één of meerdere blokken. De inschrijving zal verlopen via Dirkzwager Advocaten en notarissen te Arnhem.
 
Uitsluitend onvoorwaardelijke biedingen worden door onze opdrachtgever geaccepteerd. Opdrachtgever streeft naar een overdracht per eind oktober 2018. Sluitingsdatum inschrijving 17 september 2018 12.00 uur. Bij wijzigingen zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
 
De brochure en alle onderliggende stukken zullen op korte termijn beschikbaar komen via de Dataroom van Dirkzwager Advocaten en notarissen. Indien u toegang tot deze gegevens wenst kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar: info@noorderstaete.com
Terug naar boven